สาวน้อยชั้น ม.3 ไม่อ ายทำกิน ช่วยแม่เก็บขยะขายหาเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือ

หญิงสาว ม.3 ไม่อ ายทำกิน ช่วยแม่เก็บขยะขายหาเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือ แม้จะฝั งใจในคำล้อ

เพื่อนๆดูแ ค ล นมาทั้งชีวิ ต แต่ยังก้มหน้าช่วยแม่ต่อ เพราะเป็นอาชี พสุจ ริ ต ผู้สื่อข่าวได้เดินทาง

ไปยังบ้านหนองเครือวั ลย์ ตำบลห้ ว ยแถลง อำเภอห้ ว ยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พบกับ

นางสาวเจนจิรา หรือ น้องใหม่ อายุ 15 ปี นักเรียนชั้น ม.3 โ ร งเรียนเก้งเต็ก กำลังช่วย นางหนูรักษ์

อายุ 48 ปี ผู้เป็นแม่ คั ดแยกของเก่าอยู่ภายในบ้าน หลังจากได้ออกไปช่วยกันตระเ ว นเก็บของเก่า

ตามถังขยะและบ่อขยะของทางเทศบาลห้ ว ยแถลง ก่อนจะนำมาคั ดแ ย กขยะที่บ้าน

เพื่อนำไปขายหาตังค์มาจุ นเจือครอบครัว น.ส.เจนจิรา บอกว่า ครอบครัวมีอาชี พเก็บของเก่าขาย

มานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยจะนำรถเ ข็ น ไปตระ เ ว นเก็บของเก่าตามถังขยะในหมู่บ้าน

ในตลาดส ดและบ่ อทิ้ งขยะของทางเทศบาลตำบลห้ ว ยแถลง หลังจากได้ของเก่ามาแล้ว

ตนเองกับผู้เป็นแม่จึงได้ช่วยกันคั ดแยกของเก่าอีกครั้ง ก่อนนำไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าอีกที

ในแต่ละวันจะมีรายได้ประมาณ 100-200 บ. หากวันไหนเก็บขยะได้เยอะก็จะขายได้ตังค์เพิ่มขึ้นอีก

ซึ่งตังค์ที่ได้ก็จะนำมาซื้อกับข้าวแยกเป็นตังค์ค่าใช้จ่ายในบ้าน และอีกส่วนออมไว้จ่ายค่าเล่าเรียนหนังสือ

ของตนเอง ตั้งแต่ตอนเล็กตนก็เคยโดนเพื่อนล้อว่า ตนเป็นคนส ก ป ร ก ไม่ก็เ ห น็ บแ น มด้วยสายต า

เวลามองในตอนแรกๆ ตนก็เก็บคำคนอื่นมาใส่ใจ กลายเป็นคนคิดมาก แต่เมื่อโตขึ้นก็ไม่ได้สนใจ

ใครจะว่ายังไง เพราะที่ตนมีอยู่มีกินทุกวันนี้ได้ก็มาจากการเก็บขยะที่เป็นอาชี พสุจ ริ ต

และตนก็จะช่วยแม่เก็บขยะอย่ างนี้ต่อไปโดยไม่อ ายใคร อีกทั้งยังได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งใน

การทำความสะอาดบ้านเมืองและชุมช น ให้น่าอยู่อีกด้วย นางหนูรั กษ์ ผู้เป็นแม่บอกว่า ตนมีบุ ต ร2 คน

คนโตเป็นผู้ชาย ปัจจุบันมีครอบครัวแล้วและได้แ ย กครอบครัวไปอยู่กับภรรย า ส่วนน้องใหม่เป็นบุ ต รสาวคนเล็ก

กำลังเรียนอยู่ในชั้นม.3 โดยในแต่ละวันหลังจากเลิกเรียนน้องใหม่ก็จะได้ ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน

มาช่วยแม่ตระเ ว นเก็บของเก่าขาย คอยล้างจานหากับข้าวเตรียมไว้ให้ตลอด ตนเป็นคนเรียนน้อย

ไม่ได้ประกอบอาชี พอะไร ได้แต่เก็บขยะขายเมื่อได้ตังค์มาก็จะนำมาใช้จ่ายในครอบครัว และหัดให้น้องใหม่เก็บออมด้วยตัวเอง

เพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายเล่าเรียนหนังสือตนเองรู้สึกภูมิใจในตัวบุ ต รสาวคนนี้มากเพราะน้องใหม่ไม่เคยอ ายใคร

ที่จะต้องมาคอยช่วยแม่เก็บขยะ บางครั้งไปไหนมาไหนด้วยกันหากเจอขยะที่เก็บไปขายได้

ทั้งนี้ ตนก็สงส ารบุ ต รที่บางครั้งจะโดนเพื่อนหรือคนอื่นๆ ล้อเ ลี ย นว่ามีแม่เก็บขยะขายแต่งตัวส ก ป ร ก

ก็ได้แต่บอกบุ ต รว่า การเก็บขยะเป็นอาชี พของแม่ มีกินมีใช้ก็เพราะขยะบุ ต รไม่ต้องไปรู้สึกน้อยหน้าใคร

ทางคุณครูที่โ ร งเรียนก็ให้การช่วยเหลืออย่ างดีมาตลอด เพราะน้องใหม่เป็นคนขยัน ตั้งใจเรียน เ ก ร ดเฉลี่ย

ก็ค่อนข้างสูงถึง 3.60ยิ่งทำให้ตนภูมิใจในตัวบุ ต รมากขึ้น และอย ากให้บุ ตรตั้งใจเรียนอย่ างนี้ต่อไปโตขึ้น

จะได้มีอาชี พการงานที่ดีไม่ต้องมาคอยเก็บขยะอย่ างนี้อีก

Related posts

Leave a Comment