“น้องจอม” รับจ้างส่งแ ก๊ ส ยอมเหนื่อยเพื่อให้ทุกคนมีข้าวกิน

“น้องจอม” รับจ้างส่ งแ ก๊ ส ยอมเหนื่อยเพื่อให้ทุกคนมีข้าวกิน

 

เ ชื่ อว่าชีวิ ตคนเรานั้นใครๆก็อย ากจะสุ ขสบาย ไม่ต้องทำงานหนักตั้งแต่ยังเล็ก

แต่ในเมื่อเรานั้นเลือกไม่ได้ ก็มีเพียงแค่ความขยันที่จะทำให้เรานั้นประส บความสำเร็จ

อย่ างเช่นชีวิ ตของ น้องจอม วั ยสิบหกปี ที่อาศัยอยู่บ้านเช่า ซึ่งมีคนไม่สบายอยู่ในบ้านถึงสี่คน

ย ายต้องติดเตียง ต้องคอยดูแลอยู่เสมอ และมีน้องชายและหลานสาว ที่กำลังเรียนหนังสืออยู่

มีเพียงจอมและแม่เท่านั้น ที่กลายเป็นเสาหลักของบ้าน เธอพย าย ามจะช่วยเหลือแม่ให้มากที่สุด

พ่อนั้นจากไปนานแล้ว เวลาที่แม่ท้อนั้น เธอก็จะบอกแม่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันใหม่แล้ว

จึงออกไปรับขจ้างที่ร้านวัสดุก่อสร้าง โดยต้องทำการส่งของ และส่งแ ก๊ สด้วย

ในทุกๆเช้าจะตื่นไปทำงานก่อนที่จะเข้าเรียน และพอตอนเย็นก็จะมาช่วยปิดร้าน

ส่วนเสาร์อาทิตย์นั้นก็ไม่ได้หยุดพักเลยแม้แต่น้อย ยังคงไปทำง านไม่ได้เที่ยวเล่นเหมือนคนอื่นๆ

จอมบอกว่าถ้ารู้สึกเหนื่อยกำลังใจก็จะหายไป ถ้าบอกว่าไม่เหนื่อยเราก็จะสู้ได้อีกเยอะ

เธอนั้นคิดว่ามันไม่ได้หนักเกินไป เวลาที่เห็นทุกคนนั้นมีข้าวส ารกิน ในอน าค ตนั้น

จอมอย ากเป็นพย าบาลทหาร เลยทำให้ตั้งใจศึกษามากยิ่งขึ้นเพื่ออน าค ตที่ดี

ของตัวเธอเอง และครอบครัวทุกคนนั้นจะได้สบายไปพร้อมกันด้วย ซึ่งเมื่อใครได้มาเห็น

ก็กล่าวชื่นชมในความเก่งของน้อง หวังว่าในวัข้างหน้าจะเป็นพย าบาลคนสวยนะคะ

Related posts