ก้มกราบเ ท้ าหลวงพี่ ขอบคุณที่ช่วยสอนหนังสือให้ จนได้เป็นนายตำรวจ

ก้มกราบเ ท้ าหลวงพี่ ขอบคุณที่ช่วยสอนหนังสือให้ จนได้เป็นนายตำรวจ ต้นทุนชีวิ ตคนเsามีไม่เท…

Read More

แอบนำมาลั ยไปทำความดี ‘มนต์แคน แก่นคูณ’ ซุ่มสร้างบ้านให้คนย ากไร้

ถ้าพูดถึงนักร้องนักบุญ ต้องนึกถึงชื่อของ “มนต์แคน แก่นคูน” ขึ้นมาเป็นอันดั บแรก ๆ อย่ างแน…

Read More

ทำบุญครั้งใหญ่ สมฐานะสะใภ้สิงห์ ‘นุ่น วรนุช-ต๊อด ปิติ’ บริจ าค 50 ล้าน ช่วยโ ร งพย าบาล

ทำบุญครั้งใหญ่ สมฐานะสะใภ้สิงห์ ‘นุ่น วรนุช-ต๊อด ปิติ’ บริจ าค 50 ล้าน ช่วยโ ร งพย าบาล นา…

Read More

ชื่นชมชายหนุ่มดูแลแม่ เก็บขวดขๅยนำเงินไปฝากวันละ 20 บ าททุกวันมา 20 ปี

ชื่นชมชายหนุ่มดูแลแม่ เก็บขวดขๅยนำเงินไปฝากวันละ 20 บ าททุกวันมา 20 ปี วันนี้เราขอนำเสนอเร…

Read More